Trygghetslarm

Personal i en organisation kan kalla på assistans med ett knapptryck

Kollegaknappen ger vårdcentraler en säkrare arbetsmiljö

Kollegaknappen är ett flexibelt trygghetslarm för personal inom vård och omsorg.

"I många situationer är kollegor den bästa hjälpen. Därför skapade vi Kollegaknappen, ett flexibelt trygghetslarm som utgår från personalens behov." 

Photo by Noah Busher on Unsplash