Allt förmedlas via "molnet"

Valfri Bluetooth® enhet sänder signal inom UpTactor™-infrastruktur till vald applikation.

© UpTactor AB