Partnerskap

Det finns stora möjligheter att samarbeta med UpTactor™

Distributör

Som distributör av en utvecklad applikation sköter du försäljning till slutkund och sköter driftsupport.

Applikations utvecklare

Du kan bli auktoriserat AppCenter och kan då utveckla egna applikationer, som sedan kan säljas via distributörerna.